WOJSKO - COMBAT BREACHER - 01.03.2018


 

 

Wspólnie z COMBAT SHOOTING TEAM - zrealizowaliśmy szkolenie z zakresu torowania przejść w ciągach komunikacyjnych, metodą mechaniczą.

Dwudniowe zajecia odbyły się w kompleksie koszarowym 5 BatalionuStrzelców Podhalańskich w Przemyślu.

Wzięło w nich udział 70 żołnierzy.
Na zaproszenie dowódcy batalionu w zajęciach uczestniczyli również żołnierze z 3 Podkarpackiej Brygady Obrony Terytorialnej w Rzeszowie i funkcjonariusze Straży Granicznej.