SSS RED POINT


z przyjaciółmi po treningu Afganistan     FOB GHAZNI 2013 r
z przyjaciółmi po treningu Afganistan FOB GHAZNI 2013 r

Specjalistyczne Szkolenia Strzeleckie

Red Point to firma powstała w 2012 roku. Wykorzystując doświadczenia bojowe ze służby w krajach wysokiego ryzyka takich jak Irak i Afganistan, ukierunkowaliśmy jej główną działalność na szkolenia z zakresu profesjonalnego posługiwania się bronią palną różnych systemów. Szkolenia kierowane są zarówno do osób ze środowiska cywilnego, jak i słuzb mundurowych.
Kadra instruktorska, to ludzie o ogromnym doświadczeniu w służbie w pododdziałach bojowych w różnych regionach świata (Kosowo, Irak, Afganistan).

W działalności szkoleniowej współpracujemy ze służbami mundurowymi i formacjami ochronnymi, które stawiają na pełen profesjonalizm w działaniu podległych ludzi. Wspieramy również młodzież szkól o profilach wojskowych i policyjnych, a także organizacje o charakterze patriotycznym, których celem jest przygotowanie młodzieży do wstępowania w szeregi Wojska Polskiego, Policji, oraz innych służb. 

 Wybierając naszą ofertę szkoleniową możecie Państwo liczyć na pełen profesjonalizm szkolących instruktorów, posiadających stosowne uprawnienia państwowe do prowadzenia zajęć, oraz doświadczenie i umiejętności przekazywania wiedzy. 

BROŃ PALNA którą wykorzystujemy do strzelań jest przeznaczona do celów szkoleniowych. 

Szkolimy na terenie województwa podkarpackiego, ale na życzenie klienta z chęcią dojedziemy w dowolny region Polski.
Posiadamy wpis na listę Instytucji szkoleniowych: Nr ew. 2.18/00160/2017

 

                                                                                                          Tomasz Szczyrek