Kursy specjalistyczne


COMBAT BREACHER COURSE
 

Dwudniowy specjalistyczny kurs doskonalący w technikach wejść siłowych do pomieszczeń. Szczególnie polecany funkcjonariuszom służb mundurowych - Policji, wojska, kandydatom do tych służb, członkom organizacji i stowarzyszeń proobronnych.

Zajęcia teoretyczne:

• metody torowania dróg w ciągach komunikacyjnych,
• ekwipunek wyważeniowy,
• budowa i zastosowanie strzelb gładkolufowych,
• amunicja wyważeniowa,
• zawieszenia, rozmieszczenie oporządzenia.
• praca zespołu szturmowego podczas realizacji.

Zajęcia praktyczne:

• strzelba bojowa, pistolet bojowy, karabinek bojowy – trening bezstrzałowy,
• strzelba bojowa, pistolet bojowy, karabinek bojowy – trening strzelecki,
• trening manualny na sprzęcie wyważeniowym, młot, taran, narzędzia, pilarka spalinowa, rozpieraki, Hooligan Tools i inne.
• trening wyważeń;

– metodą mechaniczną (młot, taran, narzędzia, pilarka, piła spalinowa),

- balistyczną (amunicja wyważeniowa),

- hydrauliczną (rozpieraki hydrauliczne).

• planowanie i realizacja wejścia siłowego – strzelanie amunicją specjalną i bojową.

Do treningu wyważeniowego używamy specjalnej konstrukcji drzwi treningowych do wyważeń mechanicznych, hydraulicznych i balistycznych.
Firma dysponuje siedmioma zestawami drzwi do treningu wyważeń różnymi metodami, w tym drzwiami do tzw."ciężkiej hydrauliki".

Balistycznie wyważamy stosując amunicję specjalną proszkową PIK 94 i 98 M.

 

Odpowiednio dobrana forma, metoda zajęć, oraz zabezpieczenie materiałowo - techniczne pozwalają nam w ramach dwudniowych zajęć przeszkolić maksymalnie 84 osoby.

 

 

VEHICLE GUNFIGHTING COURSE

Specjalistyczny kurs prowadzenia walki bronią palną z wykorzystaniem pojazdów kołowych.

 

Program kursu:

 

Trening bezstrzałowy.

Trening postaw strzeleckich: klasyczne – wymuszone.

Strzelanie przygotowawcze z postaw klasycznych i wymuszonych.

Strzelania specjalne z pojazdu (samochody, quady):

- z miejsca kierowcy,
- z miejsca pasażera,
- ewakuacja strzelca z pojazdu,

Strzelania specjalne z za pojazdu (samochody, quady):

- pojedynczo,
- w zespołach dwu, cztero i ośmio osobowych,

Prowadzenie ognia przez szyby.

Strzelania specjalne z pojazdów w ruchu:

- w czasie jazdy,
- w czasie krótkich przystanków,

 

Ilość amunicji: 250 szt.
• amunicja pistoletowa: 100 szt.
• amunicja karabinkowa: 150 szt.
• amunicja do strzelb gładkolufowych: 50 szt. w tym 10 W-8).

• amunicja .22 lr - 50 szt.

 

Broń: pistolety, karabinki, strzelby.
Uwaga: Amunicja karabinkowa – z rdzeniem nie twardszym niż stop ołowiu.

W czasie kursu pracujemy na celach reagujących.

SPECJALISTYCZNY KURS TAKTYKI DZIAŁANIA PODODDZIAŁÓW ZWARTYCH

 

Zajecia kierujemu  do organizacji o charakterze patriotyczno-obronnym, klas mundurowych o profilach wojskowych, a przede wszystkim policyjnych.

 

Porowadzimy je w blokach szkoleniowych o tematyce wchodzącej w zakres taktyki działania pododdziałów zwartych Policji:

 

- strzelby gładkolufowe (trening bez strzałowy, strzelanie zapoznawcze amunicją penetracyjną, strzelanie zapoznawcze amunicją akustyczną i specjalną CHRABĄSZCZ 50),

- techniki posługiwania się pałką szturmową i tonfą,

- techniki interwencji (obezwładnianie zatrzymanych, zastosowanie kajdanek),

- zastosowanie gazów pieprzowych i paralizatorów,

- pierwsza pomoc,

- posługianie sie podręcznymi środkami gaśniczymi,

- prowadzenie działań drużyny strzelb w ugrupowaniu pododdziału,

- podstawowe szyki drużyny pododdziału.

 

Całość szkolenia kończy ćwiczenie kompleksowe, podczas którego szkoleni stosują nabyte umiejętności w różnych wariantach działania pododdziału.

 

Liczba uczestników SKTDPZ: 40 osób.

 

 

HIGH RISK INTERVENTION COURSE

 

Kurs przeznaczony dla służb mundurowych, kandydatów do służb, oraz członków organizacji proobronnych.

 

Kurs prowadzi policyjny instruktor taktyki i technik interwencji.

 

W programie kursu:

- podstawy prawne stosowania środków przymusu bezpośredniego,

- posługiwanie się kajdankami stalowymi,

- posługiwanie się kajdankami jednorazowymi,

- paralizatory,

- gazy obezwładniające,

- posługiwanie sie pałkami różnego typu,

- przeszukanie zatrzymanego,

- chwyty transportowe,

- podejmowanie interwencji przez patrol,

- interwencje na pojazdach,

- podstawowe techniki walki w bliskim kontakcie - stójka/parter,

- interwencje wobec osób szczególnie agresywnych,

- strzelania sytuacyjne podczas technik interwencji broń krótka - GLOCK/WALTHER/CZ P10 C, broń gładkolufowa (amunicja specjalna Chrabąszcz 50)

 

Po zakończeniu kursu wydajemy stosowny certyfikat.

 

Forma: 6 sesji szkoleniowych.

Limit miejsc: 12 

 

SELF PROTECTION COURSE

 

Specjalnie przygotowane zajęcia mające na celu podniesienie wśród kursantów podstawowych umiejętnosci posługiwania się pałkami teleskopowymi, paralizatorami (w tym paralizatorami wystrzeliwującymi elektrody), kajdankami jednorazowymi. W ramach zajęć kursanci nabędą również umiejętności w posługiwaniu się karabinkiem i pistoletem bojowym. Poznają również kilka zasad walki w bliskim kontakcie - stójka, parter. Zajęcia prowadzimy w oparciu o obiekty salki treningowej, oraz strzelnicy. Kurs prowadzą doświadczeni instruktorzy policyjni i wojskowi.

 

Forma - 3 sesje szkoleniowe

WARSZTATY TAKTYCZNO - OGNIOWE SŁUŻB MUNDUROWYCH

Organizowane są z myślą o potrzebie realnego treningu żołnierzy i funkcjonariuszy służących w różnych formacjach mundurowych. Uczestnikami warsztatów są również pracownicy branży ochroniarskiej, którzy na codzień pracują z bronią palną. Warsztaty organizujemy wykorzystując maksimum posiadanej przez nas wiedzy, doświadczenia i sprzętu. Z roku na rok są one coraz większym wyzwaniem które podejmujemy. Dla samych uczestników to doskonała możliwość wymiany doświadczeń, a także weryfikacji swoich umiejętności.